Henkilökunta

+358 (0)9 6689 650

etunimi.sukunimi@rehnco.com

Olof Rehn

ASIANAJAJA, VARATUOMARI, OSAKAS
 

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi vuonna 1987. Tulin varatuomariksi vuonna 1988 ja olen siitä lähtien toiminut asianajoalalla.

Ammatissa olen edustanut päämiehiä lukuisissa siviiliprosesseissa ja välimiesmenette-lyissä, etupäässä työoikeudellisissa, kauppa- ja sopimusoikeudellisissa, yhtiöoikeudelli-sissa ja vahingonkorvausasioissa sekä muutamassa talousrikosasiassa.

Hoidan säännöllisesti pesänselvittäjä- ja pesänjakajatoimeksiantoja sekä olen toiminut useiden osakeyhtiöiden ja säätiöiden hallituksen jäsenenä, selvitysmiehenä, konkurssi-pesien pesänhoitajana sekä sivuliikkeiden edustajana Suomessa.

Noin puolet laaja-alaisesta praktiikastani käsittää yksityishenkilöiden toimeksiantoja siviilioikeuden, perintö- ja aviovarallisuus-, työoikeuden sekä vero-oikeuden alalta. Toinen puoli koostuu yritysten yhtiö-, sopimus-, työ- sekä vero-oikeudellisista toimeksiannoista.

Puh. (+358 9) 6689 6565

− ylioppilas Gymnasiet Grankulla Samskola 1980
− oikeustieteen kandidaatti 1987 Helsingin yliopisto
− varatuomari 1988
− asianajaja 1991

Ruotsi: Äidinkieli Suomi:
Työkieli Englanti:
Työkieli Saksa: Auttavasti

− tuomioistuinharjoittelu 1987-1988 Paraisten tuomiokunta
− vt. käräjätuomari helmi-toukokuu 1988 Paraisten tuomiokunta
− vs. kihlakunnantuomari maaliskuu 1988 Paraisten tuomiokunta
− avustava lakimies Asianajotoimisto Peltonen, Örndahl, Ruokonen & Itäinen 1988-1992 sekä Asianajotoimisto Bardy & Boström 1992-1993
− Asianajotoimisto Olof Rehn Oy:n, von Konow & Rehn Oy:n sekä Reims & Co Oy:n osakas 1994-2002
− Asianajotoimisto Rehn & Co Oy:n osakas 2002- Luottamustoimia, mm.
− Juristklubben Codexin hallituksen jäsen 1982
− Nylands nationin hallituksen puheenjohtaja 1983
− HYY:n hallituksen jäsen 1983
− Espoon oikeusapulautakunta 1985-1989
− Suomen Lainopillisen yhdistyksen sihteeri 1994-1997
− Asianajajaliiton valvontalautakunnan varajäsen, jäsen ja varapuheenjohtaja 2005-2008
− Asianajajaliiton hallituksen varajäsen 2010

− Läkemedelsskador och skäliga biverkningar. JFT 6/1987, s. 513-539
− Är skyddet för köparen inom handeln med bilar på avbetalning reglerat på ett tillfreds¬ställande sätt, särskilt i förhållande till finansieringsbolaget? JFT 1/1994, s. 68-77

− Handbok i vardagsjuridik. Schildts 1998 (toinen painos Thomas Forssin kanssa)
− Arv, gåva och skatt. Schildts 2008 − Perintö, lahja ja verotus. Schildts 2008

Eva Schauman

JURISTI
 

Tavattavissa sopimuksen mukaan

+358 (0)9 6689 650

etunimi.sukunimi@rehnco.com

Christina Tähtinen

ASSISTENTTI
 

Puh: +358 9 6689 6570