Företaget

ADVOKATBYRÅ REHN & CO AB

har grundats år 2002. Vårt kontor är centralt, men lugnt beläget vid Tempelplatsen i Helsingfors. Våra klienter är inhemska och nordiska affärsföretag, stiftelser och privatpersoner.

Vi arbetar på svenska, finska och engelska. Verksamheten bygger på våra grundvärden kvalitet, ansvar, förtroende och samarbete.
Den röda tråden i vår verksamhet är juridiken i praktiken. Vi vill förverkliga våra klienters uppdrag genom innovativt tillämpad juridik och sammanjämkning av juridiska och ekonomiska aspekter. Juridiken och tillbuds stående alternativ skall framställas på ett åskådligt sätt.

Utförandet av uppdraget framgångsrikt förutsätter ömsesidigt förtroende. Detta uppnår vi genom konfidentiellt samarbete och ärlig dialog. Vi tar regementsansvar för att ärendena sköts i tid, effektivt och optimalt. Vi förhåller oss sakligt och konstruktivt också till klientens motpart. Alltför sällan får vi höra hur vi har lyckats i vårt uppdrag. Vi tar gärna emot respons.

Vi är medlemmar i Finlands Advokatförbund och följer dess etiska regler. Advokatreglerna finns på förbundets hemsida www.advokatforbundet.fi.