KONTAKTUPPGIFTER

Advokatbyrå Rehn & Co Ab:s kontaktuppgifter:

Namn: Advokatbyrå Rehn & Co Ab
Adress: Tempelgatan 3-5 A 5, 00100 Helsingfors
FO-nummer: 1789673-9 (momsnummer FI17896739)
Telefon: 09 6689 650
Hemsida: www.rehnco.com 

Myndigheten som övervakar advokaterna på Rehn & Co Ab är:

Namn: Finlands Advokatförbund
Adress: PB 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsingfors
Telefon: 09 6866 120
 

AV ADVOKATER FÖRUTSATTA ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Rehn & Co Ab är antecknat i handelsregistret, som upprätthålls av Patent- och
registerstyrelsen.

Att driva advokatverksamhet och att fungera som advokat förutsätter tillstånd av det offentligrättsliga samfundet Finlands Advokatförbund. Advokaterna på Rehn & Co Ab är inskrivna i dess advokatförteckning. Yrkesbenämningen advokat är skyddad.

Advokatbyrå Rehn & Co Ab erbjuder enbart advokattjänster. Vår prislista finns tillgänglig på byrån och tillhandahålls på begäran per mejl.

Rehn & Co Ab har tecknat en ansvarsförsäkring i fall av förmögenhetsskada hos
försäkringsbolaget LähiTapiola, enligt Finlands Advokatförbunds anvisningar om
ansvarsförsäkring.

Om en meningsskiljaktighet rörande köpeavtalet inte kan lösas genom förhandling mellan parterna, kan konsumenten hänskjuta ärendet till konsumenttvistenämnden (www.kuluttajariita.fi) för avgörande.

Innan ärendet hänskjuts till konsumenttvistenämnden för behandling bör konsumenten kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentrådgivning.fi)

Advokaternas förfarande kan klandras även genom klagomål till Advokatförbundets tillsynsnämnd.