VÅRA TJÄNSTER

VÅRA TJÄNSTER FÖR PRIVATPERSONER

Också på privatsidan behöver man ibland experthjälp med juridiska frågor. Detta gäller speciellt familjeföretagsadministration, juridiska frågor i samband med egendomsförvaltning samt gåvo- och arvsplanering, liksom även arvskiften och avvittringar.

Vi erbjuder med lång erfarenhet våra privatklienter advokattjänster huvudsakligen inom följande områden:​

 • Arvskiften och avvittringar
 • Testamenten och äktenskapsförord
 • Boutredningar
 • Bouppteckningar
 • Generationsskiften
 • Skatteplanering och skattefrågor
 • Aktiebolags- och bostadsaktiebolagsfrågor
 • Hyres- och arrendeförhållanden
 • Direktörs- och arbetsavtalsärenden
 • Tvistlösning i domstol och via förhandlingar

VÅRA TJÄNSTER FÖR FÖRETAG ÄR

 • Avtalsrätt
 • Bolagsrätt
 • Finanseringsrätt
 • Beskattning
 • Generationsskiften
 • Företagsarrangemang
 • Immaterialrätt
 • Byggnads- och fastighetsrätt
 • Arbetsrätt
 • Tvistlösningar genom förhandling eller rättegång