YHTEYSTIEDOT

Asianajotoimisto Rehn & Co Oy:n yhteystiedot: 

Nimi: Asianajotoimisto Rehn & Co Oy
Osoite: Temppelikatu 3 -5 A 5, 00100 Helsinki
Y-tunnus: 1789673-9 (arvonlisäverotunniste FI17896739)
Sähköposti: office@rehnco.com
Puhelin: 09 6689 650
Kotisivut: www.rehnco.com 

Rehn & Co Oy:n asianajajia valvova viranomainen on: 

Nimi: Suomen Asianajajaliitto
Osoite: PL 194 (Mikonkatu 25), 00101 Helsinki
Puhelin: 09 6866 120

ASIANAJOPALVELUITA KOSKEVA YLEINEN TIEDONANTOVELVOLLISUUS

Asianajotoimisto Rehn & Co Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Asianajotoiminta ja asianajajana toimiminen edellyttävät toimivaltaisen viranomaisen eli Suomen Asianajajaliiton lupaa. Rehn & Co Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä asianajaja-ammattinimike on suojattu asianajajille, jotka ovat Suomen Asianajajaliiton jäseniä.

Rehn & Co Oy tarjoaa yksinomaan asianajopalveluja. Palveluhinnasto on saatavilla toimistosta. Toimitetaan pyydettäessä myös sähköpostitse.

Rehn & Co Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen vastuuvakuutus Vakuutusyhtiö LähiTapiolassa varallisuusvahingon varalle.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Asianajajan menettelyä voi moittia myös kantelulla Asianajaliiton valvontalautakuntaan.